Kiinteistötoimisto Kymenvirta Oy


Asuntokaupan ja vuokravälityksen ammattilainen.

 

Hoidamme maa- ja metsätilojen myyntiä.

Palvelemme asiakkaitamme Heinolan seudulla.

T

Myytävät maa- ja metsätilat löydät Etuovi.com ja Oikotie.fi

Tutustu myytäviin kohteisiimme

 

Etuovi.com 

metsätilat

Maa- ja metsätilat

Kiinteistötoimisto Kymenvirran välittäjät hoitavat maa- ja metsätilojen myyntiä.

Erityisesti pientiloille ei aina ole jatkajaa. Usein tällaiset tilat jäävät loma- ja vapaa-ajanasunnoiksi. Viljelysmaat saatetaan myydä tai jossain tapauksissa vuokrata muuhun viljelyskäyttöön.

Joskus tilan rakennukset sekä maat jäävät huonolle huolenpidolle, jolloin ne pääsevät ränsistymään. Myynti saatetaan kokea vaikeaksi ja mutkikkaaksi.

Odotteleminen ei tuo asiaan ratkaisua ja se vaikuttaa epäsuotuisasti tilan arvoon.

 

Ammattitaitoiset ja asiantuntevat välittäjämme osaavat hoitaa tilasi myynnin. Usein tilan rakennuskanta, metsäalueet ja pellot on järkevää myydä erikseen. Rantaosuudet voidaan lohkoa ja myydä vapaa-ajan asuntotonteiksi.

 

Erikokoisilla metsäpalstoilla ja- tiloilla on kysyntää. Myytävien metsämaiden koot vaihtelevat hehtaarista suurtiloihin asti. Ostajat ja metsänkäytön tarkoituksetkin vaihtelevat.

Tärkein metsän hintaa määrittävä tekijä on puuston arvo. Metsäominaisuuksilla on vaikutusta hintatasoon. Tällaisia tekijöitä ovat kasvupaikka ja tuoton odotusarvo. Metsän sijainti, kulkuyhteydet ja metsässä oleva tiestö vaikuttavat myös hintaan. Ranta- ja kaavoitusoikeudet ovat hintatekijän muodostumisessa tärkeitä arvoja.

Metsätilat ovat kiinnostava kohde markkinoilla. Metsä säilyttää hyvin arvonsa ja tuottaa tasaisesti.

Myyminen ja kaupantekeminen vaativat kuitenkin erityisosaamista maan arvon määrittämisen, lainsäädännön ja verotuksen osalta.

 

Kun uskot tilasi myynnin kiinteistönvälittäjällemme, tulee myynti hoidettua kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.

 

Ota yhteyttä